Ułatwienia dostępu

Świetlica IDYLLA w Radzyminie

Świetlica IDYLLA w Radzyminie działa w ramach projektu "Wsparcie rodzin w opiece i wychowaniu dzieci i młodzieży".

Program skierowany do dzieci i młodzieży w wieku 6-12 lat i 13-18 lat z gminy Radzymin, pochodzących z dysfunkcyjnych, wielodzietnych rodzin o trudnej sytuacji materialnej oraz z problemami wychowawczymi. Chcemy przeciwdziałać uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez wsparcie rodzin w opiece i wychowaniu dzieci i młodzieży z rodzinami przeżywającymi trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

W ramach projektu realizujemy:

 • Zajęcia socjoterapeutyczne dla grup wiekowych 6-12 lat i 13-18 lat, skupiające się na korygowaniu zaburzeń przy wykorzystaniu oddziaływań społecznych.

 • Warsztaty profilaktyczne, w tym programy profilaktyczne: “Fred Goes Net” dla osób w wieku 13-18 lat, używających alkoholu lub substancji odurzających, mające na celu przeciwdziałanie uzależnieniu od narkotyków i alkoholu oraz “Przyjaciele Zippiego” dla dzieci w wieku 6-9 lat, mające na celu troskę o zdrowie, samopoczucie i funkcjonowanie dzieci oraz zapobieganie problemom w przyszłości.

 • Program “Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”, oparty na teorii systemowego ujęcia rodziny i psychologii komunikacji interpersonalnej, skupiający się na kształtowaniu umiejętności komunikacji, postaw rodzicielskich oraz stawianiu jasnych granic.

 • Zajęcia integracyjne, takie jak: zajęcia informatyczne, zajęcia z języka angielskiego, zajęcia plastyczne, zajęcia gimnastyczne oraz pomoc w nauce/odrabianiu lekcji.

 • Wycieczki jednodniowe.

 • Konsultacje indywidualne z psychologiem/pedagogiem dla dzieci i młodzieży w razie potrzeby.
Herb_Gmina_Radzymin_logo_poziom_2017_FB

Koordynator projektu:

Magdalena Borkowska

Magdalena Borkowska

Miejsce realizacji projektu

Świetlica w Szkole Podstawowej nr 1 im. ppłk. pil. Mariana Pisarka przy ul. 11 Listopada 2, 05-250 Radzymin.

Czas realizacji projektu

2023

Progres projektu
W trakcie 67%

Pobierz szczegółowe informację

POBIERZ

Partner projektu:

Zapisz się do newslettera
Aby otrzymywać cotygodniowe wiadomości
z aktualnościami.  What is 5 x 2


  Social media
  Przeczytaj więcej