Ułatwienia dostępu

WspieraMy Ciebie - edycja III

Nasz program skierowany jest do mieszkańców Żyrardowa powyżej 60 roku życia posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności; powyżej 75 roku życia, mieszkających samotnie i nie posiadających usług opiekuńczych czy osoby do pomocy przydzielonej z urzędu.

Działania skupiają się wokół wsparcia przy codziennych czynnościach, mi.in.: 
w wyjściu na zakupy, załatwianiu spraw urzędowych, korzystaniu z usług zdrowotnych, usług kulturalnych, a także utrzymywaniu kontaktów społecznych –
z sąsiadami, czy znajomymi. Opieką zostanie objętych 10 lub więcej osób, dla których przeznaczonych zostanie 500 godzin – w zależności od potrzeb każdej osoby. W każdym z pięciu miesięcy (sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień) zrealizujemy 100 godzin niezbędnego wsparcia seniorom. 

Celem programu WspieraMY Ciebie jest:

  • Aktywizacja i rehabilitacja seniorów poprzez aktywne uczestnictwo
    w życiu społecznym.
  • Działania zwiększające komfort życia.
  • Socjalizacja osób z niepełnosprawnościami.

 

Usługi będą świadczone przez wyspecjalizowaną kadrę naszej Fundacji – asystentów osób z niepełnosprawnością z dużym doświadczeniem w prowadzeniu analogicznych działań, posiadających uprawnienia określone ze Standardami jakości usług społecznych oraz działań wspierających Miasta Żyrardowa na lata 2021-2023, którzy brali udział w realizacji wszystkich projektów Fundacji skierowanych do osób niesamodzielnych, starszych i z niepełnosprawnością.

Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Koordynator projektu:

Miejsce realizacji projektu

powiat żyrardowski

Czas realizacji projektu

07.08.2023 - 31.12.2023

Progres projektu
Zakończony 100%

Pobierz szczegółowe informację

POBIERZ

Partner projektu:

Zapisz się do newslettera
Aby otrzymywać cotygodniowe wiadomości
z aktualnościami.
Social media
Przeczytaj więcej