Ułatwienia dostępu

WspieraMyCiebie - Pomoc uchodźcom z Ukrainy - osobom z niepełnosprawnościami - edycja II.

Projekt realizujemy w ramach III Filaru Wsparcia Fundacji IDYLLA.

Projekt skupia się na udzielaniu wsparcia uchodźcom z Ukrainy, zwłaszcza osobom z niepełnosprawnościami. Chcemy zapewnić holistyczne wsparcie i ułatwienie integracji uchodźcom z Ukrainy. Projekt obejmuje następujące działania:

  1. Prowadzenie poradnictwa psychologicznego/terapeutycznego, skierowanego do osób doświadczających trudności związanych z traumą, nagłą zmianą życiową, adaptacją w obcym kraju, przystosowaniem się do nowej rzeczywistości, rozłąką z bliskimi oraz żałobą.
  2. Zapewnienie usług tłumacza języka ukraińskiego, który towarzyszy w procesie udzielania wsparcia oraz pomaga w załatwianiu spraw urzędowych, nawiązywaniu kontaktów z instytucjami oraz w codziennych czynnościach wymagających znajomości języka polskiego.

Program kierujemy do obywateli Ukrainy z niepełnosprawnością, którzy przebywają legalnie na terenie Polski. Aby skorzystać z programu, osoby te muszą posiadać dokument potwierdzający I lub II stopień niepełnosprawności wydany w ramach ukraińskiego systemu orzekania o niepełnosprawności.

W przypadku niepełnoletnich uczestników, wymagany jest dokument potwierdzający I lub II stopień niepełnosprawności, a jeśli taki dokument nie jest dostępny, konieczne jest przedstawienie oświadczenia o jego posiadaniu. Osoby towarzyszące beneficjentom, których pobyt w Polsce jest legalny, również mogą skorzystać z programu.

 

Projekt jest finansowany ze środków pochodzących z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłosił  nabór wniosków w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”  realizowanych w 2022r. - Powiat Sokołowski - Portal gov.pl

Koordynator projektu:

Miejsce realizacji projektu

Warszawa

Czas realizacji projektu

1.01-31.06.2023

Pobierz szczegółowe informację

POBIERZ

Partner projektu:

Zapisz się do newslettera
Aby otrzymywać cotygodniowe wiadomości
z aktualnościami.
Social media
Przeczytaj więcej