Ułatwienia dostępu

Wyjść z kręgu przemocy. Program psychologiczno- terapeutyczny dla osób stosujących przemoc domową z wykorzystaniem modelu DULUTH

Projekt “Wyjść z kręgu przemocy. Program psychologiczno- terapeutyczny dla osób stosujących przemoc domową z wykorzystaniem modelu DULUTH” jest dedykowanym programem psychologiczno-terapeutycznym, który ma na celu pomóc osobom stosującym przemoc domową w wyjściu z tego destrukcyjnego cyklu oraz w wypracowaniu zdrowszych postaw i zachowań w relacjach z najbliższymi.

Przemoc domowa, będąca formą przemocy skierowaną w sferze domowej przeciwko członkom najbliższej rodziny, jest problemem społecznym o poważnych konsekwencjach. Projekt opiera się na modelu DULUTH, uznawanym za skuteczny w pracy z osobami stosującymi przemoc w relacjach. Jest to inicjatywa oparta na rekomendacjach Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, które zalecają rozwój programów psychologiczno-terapeutycznych opartych na tym modelu.

Program “Wyjść z Kręgu Przemocy” stanowi odpowiedź na potrzebę wsparcia osób stosujących przemoc, umożliwiając im przełamanie tego cyklu i odnalezienie nowych sposobów rozwiązywania konfliktów. W trakcie 24 spotkań grupowych oraz 2 spotkań indywidualnych, uczestnicy programu będą mieli okazję uczestniczyć w zajęciach edukacyjnych oraz treningowych, które mają na celu zastąpienie agresji zachowaniami asertywnymi i umiejętnością rozwiązywania konfliktów. 

Podczas zajęć grupowych, uczestnicy będą uczestniczyć w analizie różnych form zachowań przemocowych oraz poznawać alternatywne modele zachowań pozbawionych przemocy. Dzięki miniwykładom, projekcji filmów, pracom warsztatowym oraz praktycznym ćwiczeniom, uczestnicy będą zdobywać nowe umiejętności i świadomość, co pozwoli im na skuteczniejsze funkcjonowanie w rodzinie. Ważnym elementem programu są również spotkania indywidualne, które pozwalają na diagnozę cech osobistych oraz sytuacji życiowej uczestników, co umożliwia prowadzącym lepsze zrozumienie problemu i dopasowanie terapii do indywidualnych potrzeb. 

Koordynator projektu:

Progres projektu
W trakcie 19%

Pobierz szczegółowe informację

POBIERZ

Partner projektu:

Zapisz się do newslettera
Aby otrzymywać cotygodniowe wiadomości
z aktualnościami.
Social media
Przeczytaj więcej