Ułatwienia dostępu

Zmiany na lepsze

Zapraszamy do udziału w innowacyjnym programie mającym na celu przerwanie cyklu przemocy domowej. Adresatami naszego projektu są osoby, które uznają fakt stosowania przemocy w swojej rodzinie i są gotowe podjąć kroki w celu jej zapobieżenia. Naszym priorytetem jest zapewnienie wsparcia i edukacji dla sprawców przemocy, aby wspólnie pracować nad budowaniem bezpiecznych relacji rodzinnych. Projekt skierowany jest do mieszkańców gmin wiejskich: Izabelin, Kampinos, Leszno i Stare Babice w województwie mazowieckim. Dołączcie do nas, aby wspólnie działać na rzecz eliminacji przemocy w rodzinach i budowania lepszego jutra. 

Realizacja programu obejmuje wdrożenie działań pomocowych, które obejmują:

  • Program korekcyjny dla sprawców przemocy to innowacyjne rozwiązanie, mające na celu zmianę postaw i zachowań osób stosujących przemoc w rodzinie. Opracowany w ramach projektu “Zmiany na lepsze”, program skupia się na edukacji, wsparciu psychologicznym oraz rozwijaniu umiejętności interpersonalnych, mających na celu przerwanie cyklu przemocy i zapobieganie jej dalszemu występowaniu.

 

Planowane Ewolucje:

  1. Spotkanie Indywidualne (Etap I): Każdy uczestnik programu uczestniczy w indywidualnym spotkaniu przed rozpoczęciem programu, aby omówić cele i oczekiwania.
  2. Spotkania Grupowe (Etap II): Seria 10 spotkań grupowych po 2 godziny każde, podczas których przekazywane są treści edukacyjne i prowadzone są ćwiczenia praktyczne.
  3. Spotkanie Indywidualne (Etap III): Po zakończeniu programu, każdy uczestnik uczestniczy w indywidualnym spotkaniu, aby omówić postępy i plany na przyszłość.

 

Plan Realizacji: W roku 2024 planowane są dwie grupy: jedna z gminy wiejskiej Izabelin i jedna z gminy wiejskiej Kampinos, łącznie 20 uczestników. W roku 2025 również przewidziane są dwie grupy: jedna z gminy wiejskiej Leszno i jedna z gminy wiejskiej Stare Babice, również łącznie 20 uczestników.

Program przewiduje 10 spotkań po 3 godziny dla każdej grupy, oraz dwa spotkania indywidualne dla każdego uczestnika.

 

  • Szkolenia dla służb i instytucji w ramach przeciwdziałania przemocy skupiają się na szerokim zakresie tematów związanych z problematyką przemocy. Uczestnicy zdobywają wiedzę na temat rodzajów przemocy, jej skutków oraz mechanizmów i przyczyn przemocy. Omawiane są także metody identyfikacji sytuacji potencjalnie przemocowych oraz rozwijania umiejętności komunikacji, rozwiązywania konfliktów i działań interwencyjnych. Szkolenia obejmują również tematykę przeciwdziałania przemocy domowej, włącznie z interwencją policyjną i prawna oraz ochroną praw ofiar.

 

Program szkoleń trwa 7 spotkań po 3 godziny dla każdej z 4 grup liczących po 20 osób, łącznie 84 godziny szkoleń w latach 2024 i 2025.

  • Szkolenie dla osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy domowej to kompleksowy program, który przygotowuje uczestników do skutecznej interwencji w przypadkach przemocy w rodzinie. Podczas szkolenia omawiana jest definicja przemocy domowej oraz jej skala problemu, włączając statystyki i skutki społeczne, psychologiczne i zdrowotne dla ofiar. Uczestnicy zdobywają również wiedzę na temat obowiązujących przepisów prawnych dotyczących przemocy domowej, procedur interwencyjnych oraz praw ofiar.

 

W trakcie szkolenia analizowane są psychologiczne aspekty interakcji z ofiarami oraz mechanizmy sprawców przemocy, a także omawiane są techniki efektywnej komunikacji interpersonalnej z ofiarami i sprawcami. Program obejmuje także szkolenie z interwencji kryzysowej, działań prewencyjnych oraz pracy z ofiarami przemocy domowej, włącznie z opracowywaniem planów bezpieczeństwa i psychospołecznym wsparciem. Szkolenie trwa 9 spotkań po 2 godziny każde, co daje łącznie 36 godzin szkoleń, realizowanych w latach 2024 i 2025.

Zadanie publiczne dofinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Koordynator projektu:

Progres projektu
W trakcie 19%

Pobierz szczegółowe informację

POBIERZ

Partner projektu:

Zapisz się do newslettera
Aby otrzymywać cotygodniowe wiadomości
z aktualnościami.
Social media
Przeczytaj więcej