Ułatwienia dostępu

Wyjść z kręgu przemocy. Program psychologiczno- terapeutyczny dla osób stosujących przemoc domową z wykorzystaniem modelu DULUTH

Projekt “Wyjść z kręgu przemocy. Program psychologiczno- terapeutyczny dla osób stosujących przemoc domową z wykorzystaniem modelu DULUTH” jest dedykowanym programem psychologiczno-terapeutycznym, który ma na celu pomóc osobom stosującym przemoc domową w wyjściu z tego destrukcyjnego cyklu oraz w wypracowaniu zdrowszych postaw i zachowań w relacjach z najbliższymi.

III Wołomiński Festiwal Sztuki im. Cypriana Kamila Norwida

Nasz projekt ma na celu upowszechnienie wiedzy na temat istotnych wydarzeń narodowych oraz postaci historycznych związanych z powiatem wołomińskim, przyświecając przede wszystkim upamiętnienie 203. rocznicy narodzin Cypriana Kamila Norwida. Festiwal składać się będzie z pięciu głównych części, każda z nich stanowiąca odrębny element współtworzący bogactwo kulturowe i artystyczne wydarzenia. 

Edukacja pełna wrażeń

Projekt “Edukacja pełna wrażeń” to inicjatywa, mająca na celu zorganizowanie różnorodnych spotkań i warsztatów edukacyjnych skierowanych zarówno do dzieci, jak i dorosłych z podregionu żyrardowskiego. Chcemy stworzyć inspirującą przestrzeń, w której uczestnicy będą mogli rozwijać się, zdobywać nowe umiejętności oraz budować silne więzi społeczne.

Zmiany na lepsze

Zapraszamy do udziału w innowacyjnym programie mającym na celu przerwanie cyklu przemocy domowej. Adresatami naszego projektu są osoby, które uznają fakt stosowania przemocy w swojej rodzinie i są gotowe podjąć kroki w celu jej zapobieżenia. Naszym priorytetem jest zapewnienie wsparcia i edukacji dla sprawców przemocy, aby wspólnie pracować nad budowaniem bezpiecznych relacji rodzinnych. Projekt skierowany jest do mieszkańców gmin wiejskich: Izabelin, Kampinos, Leszno i Stare Babice w województwie mazowieckim. Dołączcie do nas, aby wspólnie działać na rzecz eliminacji przemocy w rodzinach i budowania lepszego jutra. 

Otwórzmy serca

Zapraszamy do projektu “Otwórzmy Serca”! Naszym celem jest dotarcie do osób w każdym wieku, które zmagają się z zaburzeniami psychicznymi. Wspólnie tworzymy atmosferę wsparcia i zrozumienia, oferując działania profilaktyczne oraz skuteczne formy pomocy. Nasza inicjatywa nie tylko podnosi kompetencje instytucji i służb, ale także buduje silne więzi społeczności, sprawiając, że każdy może poczuć się bezpieczny i zrozumiany. Otwórzmy serca na potrzeby innych – razem możemy zmieniać życie na lepsze. 

Możemy Więcej Razem

Projekt “Możemy więcej razem” to inicjatywa wychodząca naprzeciw potrzebom mieszkańców gminy Łomianki, którzy przeżywają trudne doświadczenia oraz znajdują się w sytuacjach kryzysowych. Misją Fundacji jest stworzenie przestrzeni, w której mieszkańcy mogą otrzymać nie tylko pomoc, ale także zrozumienie oraz wsparcie w poszukiwaniu docelowej pomocy. Zależy nam na tym, aby każdy mieszkaniec gminy miał możliwość uzyskania wsparcia, jeśli czuje taką potrzebę. 

WspieraMY Ciebie

Projekt “WspieraMY Ciebie” to innowacyjna inicjatywa skierowana do osób starszych powyżej 60 roku życia, które z różnych powodów utraciły swoją samodzielność. Celem przedsięwzięcia jest stworzenie kompleksowego systemu wsparcia, obejmującego różnorodne obszary życia codziennego, aby umożliwić seniorom jak najdłuższe i aktywne funkcjonowanie we własnym środowisku zamieszkania.

Świetlica IDYLLA w Radzyminie

Świetlica IDYLLA w Radzyminie działa w ramach projektu “Wsparcie rodzin w opiece i wychowaniu dzieci i młodzieży”.

Fred Goes Net

Warsztaty realizowane w ramach projektu obejmują szeroki zakres materiału skupiający się wokół rozwoju kompetencji miękkich i radzeniu sobie z przemocą w rodzinie. Projekt skierowany jest do młodych mieszkańców Ursynowa w wieku 18-26 lat wywodzących się z rodzin, w których występowała lub występuje przemoc w rodzinie.