Ułatwienia dostępu

WspieraMY Ciebie

Projekt “WspieraMY Ciebie” to innowacyjna inicjatywa skierowana do osób starszych powyżej 60 roku życia, które z różnych powodów utraciły swoją samodzielność. Celem przedsięwzięcia jest stworzenie kompleksowego systemu wsparcia, obejmującego różnorodne obszary życia codziennego, aby umożliwić seniorom jak najdłuższe i aktywne funkcjonowanie we własnym środowisku zamieszkania.

Uzyskaj wsparcie

Naszym głównym celem jest nabycie i podniesienie umiejętności pracy z osobami niepełnosprawnymi. Projekt skupia się na integracji tych osób w środowisku lokalnym, zwiększaniu ich aktywności życiowej, zaradności osobistej, oraz niezależności ekonomicznej poprzez udzielenie wsparcia w procesie rehabilitacji.

Asystenci kulturowi

Asystenci kulturowi – wsparcie przedszkolaków i uczniów oraz ich rodzin przybyłych z Ukrainy w wyniku konfliktu zbrojnego na jej terytorium.

WspieraMY Ciebie – edycja II

Celem projektu jest wsparcie osób starszych powyżej 60 roku życia i niesamodzielnych w ich środowisku zamieszkania. Program kierujemy do mieszkańców Żyrardowa – osób niesamodzielnych, z niepełnosprawnością, zamieszkujących samotnie, osoby powyżej 60 roku życia.

Praskie Centrum Wsparcia Edukacji

„Praskie Centrum Wsparcia Edukacji” to projekt dla dzieci z publicznych szkół podstawowych na terenie Dzielnicy Praga Północ, oraz rodziców i kadry pedagogicznej.

Wspieranie realizacji programów rekomendowanych w Gminie Radzymin

Nasz projekt ma na celu skupienie się na redukcji rozpowszechniania problemu używania substancji psychoaktywnych oraz uzależnień behawioralnych wśród młodych osób w wieku 13-18 lat. Chcemy osiągnąć ten cel, wdrażając Rekomendowany Program Profilaktyczny “Fred Goes Net”.

Program rekomendowany “Fred Goes Net”

Fundacja IDYLLA serdecznie zaprasza młodzież w wieku od 14 do 21 lat do uczestnictwa w projekcie mającym na celu ograniczenie używania narkotyków, środków zastępczych oraz nowych substancji psychoaktywnych, popularnie znanych jako “dopalacze.” Program profilaktyki selektywnej, zatytułowany “FRED GOES NET,” jest odpowiedzią na rosnący problem używania substancji psychoaktywnych wśród młodzieży i związanymi z tym zagrożeniami społecznymi i zdrowotnymi.